Här kan du se några utvalda projekt

Badrum

Renovering

Lagning av frostskadad mur